อุตสาหกรรมพ่นสี ที่ควบคู่กับสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมพ่นสี ที่ควบคู่กับสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมพ่นสี ที่ควบคู่กับสิ่งแวดล้อม

ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางของการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ในอุตสาหกรรมมากมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมพ่นสี ที่มีทั้งชิ้นส่วนยานยนต์ รถยนต์ งานบรรทุกรถพ่วง งานเฟอร์นิเจอร์ ทั้งขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

ยิ่งมีการพ่นสีมาก มลพิษในขั้นตอนการทำก็เยอะมากเช่นกัน จึงต้องมีกระบวนการในการกำจัดมลพิษจากอุตสาหกรรมพ่นสี คือ สามารถดักจับละอองสีไม่ให้ฟุ้งกระจายให้เป็นมลพิษ ลดกลิ่นของสารเคมีได้ นิยมใช้อยู่ 2 วิธี คือ ระบบม่านน้ำ (Venturi Spray Booth) และระบบฟิลเตอร์หรือระบบแห้ง (Baffle Spray Booth) โดยสามารถออกแบบทั้ง 2 ระบบ ให้ติดตั้งในห้องปิด (Spray paint booth) หรือ ในระบบไลน์พ่นสี (Painting line) ได้ตามลักษณะการทำงานของแต่ละประเภท

การพัฒนาทางอุตสาหกรรมต้องควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนต่อไป

Anest Iwata มีทีมงานที่รับปรึกษาและติดตั้งห้องพ่นสีระบบม่านน้ำ, ห้องพ่นสีระบบแห้ง, ระบบไลน์พ่นสี ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2u1k3Xy

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์แท้ของ Anest Iwata และติดตามข่าวสาร สาระน่ารู้ รวมถึงเทคนิคการใช้งานต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ Anest Iwata ได้ทั้งทาง
☎ Call center : 02-643 2870-3
? Facebook : AnestIwata.TH
? IG : anestiwata.th
? Line : @anestiwatathailand
? Website : www.anestiwatathailand.com