Monthly Archives: January 2020

WRA-M200 ปืนพ่นสีสเปรย์อัตโนมัติ

WRA-M200 ปืนพ่นสีสเปรย์อัตโนมัติ

WRA-M200 ปืนพ่นสีสเปรย์อัตโนมัติ WRA-M200 ปืนพ่นสีสเปรย์อัตโนมัติจาก Anest Iwata รองรับทุกความต้องการในด้านการทำสีในอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การพ่นสีเพื่อชิ้นงานของคุณเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพและเป็นเรื่องง่ายๆ อีกทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพ่นสี ด้วยระบบ Paint Circulation...

Read more

ทำความรู้จัก ”SPRAY GUN”

ทำความรู้จัก ”SPRAY GUN”

Spray Gun เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาอย่างปราณีตเพื่อใช้ในการพ่นของเหลว เป็นเครื่องมือช่างที่ใช้ในการตกแต่งชิ้นงานให้มีสีสันสวยงาม Spray Gun ช่วยให้ทำงานสีได้ง่าย สะดวก รวดเร็วกว่าการใช้แปรงหรือลูกกลิ้ง ทำให้ได้ชิ้นงานออกมาเรียบเนียนสวย กาพ่นสีสามารถใช้กับงาน เช่น งานพ่น ซ่อทสีรถยนต์...

Read more