Monthly Archives: December 2019

คุณสมบัติปืนพ่นสีรุ่น WIDER1 และ WIDER2

คุณสมบัติปืนพ่นสีรุ่น WIDER1 และ WIDER2

ปืนพ่นสีรุ่น WIDER1 และ WIDER2 มีคุณสมบัติในเรื่องของการออกแบบที่ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน และมีความถนัดมือ ทำให้ชิ้นงานพ่นสีที่ได้มีคุณภาพตามความต้องการ ด้วยรูปลักษณ์ที่ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย ตัวปรับทุกชิ้นถูกออกแบบให้มีร่องลึกช่วยให้บิดได้ง่ายไม่ลื่นมือ สนใจผลิตภัณฑ์ปืนพ่นสี หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ...

Read more

การเคลื่อนปืนพ่นสี อย่างถูกต้อง

การเคลื่อนปืนพ่นสี อย่างถูกต้อง

ปืนพ่นสี : การเคลื่อนปืนพ่นสี อย่างถูกต้อง การเคลื่อนปืนพ่นสี (The Stroke) หมายถึง การเคลื่อนปืนที่จะพ่นสีให้ตั้งฉากและขนานกับผิวงานที่จะทำการพ่น โดยมีระยะห่างจากหัวลมปืนพ่นสี (Air cap) ห่างกับชิ้นงานประมาณ 6-8 นิ้ว สำหรับสีแห้งเร็ว...

Read more

การเลือกปืนพ่นสี เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

การเลือกปืนพ่นสี เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

การเลือกปืนพ่นสี เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน การเลือกปืนพ่นสี เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ปืนพ่นสีแต่ละแบบแต่ละรุ่น ก็ให้ผลลัพธ์การทำงานที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจซื้อปืนพ่นสีมาใช้งาน ควรคำนึงถึงรูปแบบงานที่ต้องการเช่น งานไม้ งานไฟเบอร์ งานเหล็กหรือโครงสร้างเหล็ก...

Read more

เทคนิค “การจับปืนพ่นสี” เพื่องานออกมาสวยเรียบ

เทคนิค “การจับปืนพ่นสี” เพื่องานออกมาสวยเรียบ

เทคนิค “การจับปืนพ่นสี” เพื่องานออกมาสวยเรียบ การพ่นสีเพื่อให้ชิ้นงานออกมาเรียบเนียนนั้นสามารถทำได้ง่ายๆ เริ่มต้นด้วยการจับปืนพ่นสีให้ถูกต้อง เพราะจะทำให้เราสามารถควบคุมจังหวะการพ่นให้ได้ดี คือ จะต้องจับให้ปืนพ่นสีตั้งฉากและขนานกับผิวงานที่จะพ่นตลอดเวลาในการพ่นสี...

Read more