Close

สภาพอากาศ สำคัญอย่างไรในการพ่นสี

สภาพอากาศ สำคัญอย่างไรในการพ่นสี

 

สภาพอากาศ สำคัญอย่างไรในการพ่นสี
เคยสงสัยกันหรือไม่ว่า ทำไมการพ่นสีในอุตสาหกรรมรถยนต์ส่วนมากนั้นต้องทำกันให้ห้องปิดทึบ สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะสภาพอากาศและความชื้นในอากาศ มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการพ่นสี

เพราะการพ่นสีในห้องนั้น เราสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมต่อการพ่นสีให้ได้คุณภาพที่ดีได้ง่ายกว่าการพ่นในที่โล่งแจ้ง

อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการพ่นที่ให้คุณภาพสีได้ดีที่สุดจะอยู่ในช่วง 20-30 องศาเซลเซียส ส่วนความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 30% – 60%

นอกจากสภาพอากาศและความชื้นที่เหมาะสมแล้ว อุปกรณ์ที่ใช้ในการพ่นสีที่ได้มาตรฐานจาก Anest Iwata ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้งานออกมามีคุณภาพที่ดีด้วยเช่นกัน

สนใจผลิตภัณฑ์ปืนพ่นสี หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Anest Iwata สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ Call Center โทร 02-643-2870-3 หรือ email : info@anest-iwata.co.th