ชุดบำรุงรักษาปืนพ่นสีของ Anest Iwata

ชุดบำรุงรักษาปืนพ่นสีของ Anest Iwata

ชุดบำรุงรักษาปืนพ่นสีของ Anest Iwata ประกอบไปด้วยแปรงขัด 2 ขนาด แปรงปัด 1 ด้าม แปรงเกลียวขนาดใหญ่ 1 ด้าม แปรงเกลียวขนาดเล็ก 3 ด้าม (10 มม. 5 มม. และ 3 มม.) แปรงเกลียวขนาดเล็กมาก 1 ด้าม เข็มทำความสะอาด 12 ชิ้น และจาระบี ทั้งเซ็ตมาในกล่องบรรจุเพื่อความเป็นระเบียบ