เทคนิค “การจับปืนพ่นสี” เพื่องานออกมาสวยเรียบ

เทคนิค “การจับปืนพ่นสี” เพื่องานออกมาสวยเรียบ
เทคนิค “การจับปืนพ่นสี” เพื่องานออกมาสวยเรียบ

การพ่นสีเพื่อให้ชิ้นงานออกมาเรียบเนียนนั้นสามารถทำได้ง่ายๆ เริ่มต้นด้วยการจับปืนพ่นสีให้ถูกต้อง เพราะจะทำให้เราสามารถควบคุมจังหวะการพ่นให้ได้ดี คือ

จะต้องจับให้ปืนพ่นสีตั้งฉากและขนานกับผิวงานที่จะพ่นตลอดเวลาในการพ่นสี ถ้าจับปืนไม่ถูกต้องจะทำให้สีที่พ่นเกาะจับชิ้นงานไม่สม่ำเสมอกัน

จากนั้นก็ถึงขั้นตอนการเหนี่ยวไกตัวปืนพ่นสี โดยเทคนิคในการจับปืนพ่นสีคือ เคลื่อนปืนพ่นสีก่อนแล้วจึ่งเหนี่ยวไก ยิ่งกดไกปืนลึกเท่าใดสีก็ยิ่งออกมากขึ้นเท่านั้น และต้องปล่อยไกปืนพ่นสี ก่อนหยุดการเคลื่อนปืนพ่นสี มิฉะนั้นจะทำให้สีพ่นออกมากช่วงสุดท้าย ไกปืนพ่นสีมีช่วงทำงานอยู่ 2 ระยะ

ระยะแรก ในการเหนี่ยวไกเข้าจะเป็นการเปิดวาวล์ลม ซึ่งจะมีเฉพาะลมพ่นออกเท่านั้น
ระยะที่ 2 ในการเหนี่ยวไกลงไปจะเป็นการเปิดวาวล์สี ซึ่งจะมีทั้งสีและลมพ่นออกมา การเปิดสีมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการปรับควบคุมที่ตัวควบคุมการจ่ายสี (Fluid Adjustment) ไม่ใช่ควบคุมที่ไกปืน และการเหนี่ยวไกทุกครั้งควรสุดระยะไกที่ตั้งไว้

ทุกครั้งที่เคลื่อนปืนพ่นสี จะต้องเหนี่ยวไก การเหนี่ยวไกจะต้องเหนี่ยวไกก่อนที่หัวลมปืนพ่นสีจะไปถึงชิ้นงานเล็กน้อย และการปล่อยไกปืนพ่นสีจะปล่อยเมื่อเคลื่อนปืนพ่นสีออกจากขอบชิ้นงานเพียงเล็กน้อยเช่นกัน การเหนียวไก เป็นหัวใจของการพ่นสี ซึ่งจะต้องเหนี่ยวไกและปล่อยไก ตรงจุดที่ต้องการให้สีครอบคลุมงานให้ทั่วถึง โดยมีละอองของสีน้อยที่สุด (Over Spray)

สนใจผลิตภัณฑ์ปืนพ่นสี หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Anest Iwata สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ Call Center โทร 02-643-2870-3 หรือ email : [email protected]