การเคลื่อนปืนพ่นสี อย่างถูกต้อง

การเคลื่อนปืนพ่นสี อย่างถูกต้อง
ปืนพ่นสี : การเคลื่อนปืนพ่นสี อย่างถูกต้อง

การเคลื่อนปืนพ่นสี (The Stroke) หมายถึง การเคลื่อนปืนที่จะพ่นสีให้ตั้งฉากและขนานกับผิวงานที่จะทำการพ่น โดยมีระยะห่างจากหัวลมปืนพ่นสี (Air cap) ห่างกับชิ้นงานประมาณ 6-8 นิ้ว สำหรับสีแห้งเร็ว ส่วนความสัมพันธ์ของระยะห่างของปืนพ่นสีกับความเร็วในการเคลื่อนปืนพ่นสีนั้น ผู้ที่ทำการพ่นสีจะต้องกำหนดเอง โดยมีหลักอยู่ว่า

“เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่สบายในการพ่นสี โดยมีฟิล์มสีที่เปียก (Wet Coating Material) เกาะติดอยู่กับชิ้นงาน”

ถ้าถือปืนพ่นสีใกล้กับงานมาก ปริมาณของสีที่เกาะบนงานก็จะเพิ่มขึ้น ถ้าทำดังนั้นจะต้องเคลื่อนปืนให้เร็วยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันสีย้อย ถ้าถือปืนพ่นสีห่างจากชิ้นงานมาก จะทำให้เกิดละอองสีมากเช่นกัน

การเคลื่อนที่ปืนพ่นสีที่ถูกต้องจะต้องทำ ดังนี้

ผู้ที่ถนัดมือขวา :
ให้เริ่มต้นการพ่นสีจากทางซ้ายไปขวา และจากบนลงล่าง
ผู้ที่ถนัดมือซ้าย :
ให้เริ่มต้นการพ่นสีจากทางขวาไปซ้าย และจากบนลงล่างเช่นกัน การทำแบบนี้จะทำให้สีเกาะบนชิ้นงานได้เสมอกัน ทำให้ชิ้นงานมีความเรียบเนียนมากขึ้น

สนใจผลิตภัณฑ์ปืนพ่นสี หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Anest Iwata สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ Call Center โทร 02-643-2870-3 หรือ email : [email protected]