รู้หรือไม่ ความชื้นมีผลต่อการเลือกปืนพ่นสี

รู้หรือไม่ ความชื้นมีผลต่อการเลือกปืนพ่นสี

สำหรับการพ่นสีในที่แห้งหรืออุณหภูมิสูง ควรเลือกปืนพ่นสีที่ให้ละอองสีปริมาณมาก ใช้แรงดันต่ำ เพื่อให้งานเสร็จเร็วขึ้น อย่างเช่น รุ่น LS-400 entech
ส่วนการพ่นสีในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง สีจะแห้งช้ากว่าปกติ ควรเลือกปืนพ่นสีที่สามารถพ่นละอองสีออกมาได้ละเอียดมากขึ้น เพื่อให้สีนั้นแห้งเร็วในที่ชื้น อย่างเช่น รุ่น WS-400 evo