Spray gun for ceramic

บริษัท อาเนส อิวาตะ เซาท์อีสต์ เอเซีย จำกัด

สินค้าคุณภาพสูงที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการ 

อุปกรณ์สำหรับงานพ่นของเหลวที่นอกเหนือจากการพ่นสี  อาทิเช่น งานพ่นกาว งานพ่นน้ำยาเคมี งานพ่นสารหล่อลื่น งานพ่นน้ำมัน หรือแม้กระทั่งงานพ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและยา

Product Detail

W-200-ZP

ModelTypeNozzle orifice (φmm)Fluid output (mL/min)Pattern width (mm)
W-200-151ZPManual1.5760370
W-200-201ZP2.0
W-200-251ZP2.5

WA-200ZP

ModelTypeNozzle orifice (φmm)Fluid output (mL/min)Pattern width (mm)
WA-200-151ZPAutomatic1.5760370
WA-200-201ZP2.0
WA-200-251ZP2.5
WA-200-S12.0Round

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

+66 2 643 2870-3 

โทร