HISTORY

ANEST IWATA จากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จในปัจจุบัน 

ริเริ่มก่อตั้ง บริษัท อิวาตะ เซซากุโช ขึ้นอย่างเป็นทางการ

2469

เริ่มทำการผลิตและจำหน่ายปืนพ่นสีขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น

2470

เริ่มทำการผลิตและจำหน่ายเครื่องอัดอากาศขนาดเล็ก

2471

เริ่มทำการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เคลือบ ชุบสีอัตโนมัติ

2497

เริ่มดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมตลาดระบบเคลือบและชุบสีอย่างเต็มตัว

2505

ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (JIS) ในการผลิตและจำหน่ายเครื่องอัดอากาศขนาดเล็ก (ชนิดลูกสูบ)

2506

เริ่มทำการผลิตและจำหน่ายเครื่องอัดอากาศขนาดกลางเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น

2512

เปิดตัวพร้อมแนะนำเครื่องเคลือบและชุบสีชนิดไฟฟ้าสถิตออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรก

2514

พัฒนาหุ่นยนต์เคลือบ ชุบสีร่วมกับบริษัทมิตซูบิชิ เฮฟวี อินดัสทรีส์ จำกัด พร้อมทั้งเริ่มทำการผลิตและจำหน่ายห้องพ่นสีอัตโนมัติ

2518

เริ่มดำเนินธุรกิจในตลาดเครื่องอัดอากาศแบบหมุนอย่างเป็นทางการ

2520

เปิดตัวพร้อมแนะนำเครื่องอัดอากาศแบบหมุนขนาดใหญ่สู่ตลาดเป็นครั้งแรก

2533

เปิดตัวพร้อมแนะนำเครื่องอัดอากาศแบบเฟือง/ทูธชนิดไร้น้ำมันหล่อลื่นขนาดกลาง เครื่องอัดอากาศประเภทก้นหอย/สกรอลล์แบบไร้น้ำมันหล่อลื่นชิ้นแรกของโลก และปืนพ่นสีแรงดันต่ำ (ปืน LPH) สู่ตลาดเป็นครั้งแรก

2534

เริ่มดำเนินธุรกิจในด้านงานปั๊มสุญญากาศ โดยเริ่มทำการผลิตและจำหน่ายปั๊มสุญญากาศประเภทก้นหอย สกรอลล์แบบไร้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องแรกของโลก พร้อมได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO-9001

2536

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO-9001 พร้อมดำเนินการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กรและทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น อาเนส อิวาตะ คอร์เปอเรชั่น 1999 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO-14001

2539

ก่อตั้งบริษัท อาเนส อิวาตะ เซาท์อีสต์ เอเซีย จำกัด ที่ประเทศไทย เพื่อดูแลตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2548

ก่อตั้ง อาเนส อิวาตะ โค้ทติ้ง เซอร์วิส คอร์เปอเรชั่น ขึ้นอย่างเป็นทางการ

2550

ผลิตภัณฑ์เครื่องอัดอากาศบูสเตอร์ชนิดไร้น้ำมันหล่อลื่นได้รับรางวัลอุปกรณ์ประหยัดพลังงานดีเด่น

2552

อาเนส อิวาตะ โค้ทติ้ง เซอร์วิส คอร์เปอเรชั่น ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็นอาเนส อิวาตะ โค้ทติ้ง โซลูชั่นส์ คอร์เปอเรชั่น

2557

อาเนส อิวาตะ เซอร์วิส คอร์เปอเรชั่น เปลี่ยนชื่อเป็นอาเนส อิวาตะ คอมเปรสเซอร์ คอร์เปอเรชั่น

2558

เครื่องอัดอากาศรุ่น F series (7.5kW) เป็นที่ยอมรับในเรื่องของการประหยัดพลังงาน

2560

ปัจจุบัน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

+66 2 643 2870-3 

โทร