Air compressor service maintenance

การออกแบบติดตั้งระบบลมในโรงงานอุตสาหกรรม

ที่ถูกสร้างขึ้นให้ถูกต้องเหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินงานของโรงงานในแต่ละแห่ง

โดยคำนึงถึงหลักความถูกต้องทางวิชาการและอุณหภูมิภายในอาคาร โรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพที่ได้รับการอบรมความรู้ด้านระบบลมภายในโรงงานอุตสาหกรรมมาโดยตรง

ให้คำปรึกษา

รับฟังความต้องการของลูกค้า พร้อมให้คำปรึกษา

ออกแบบระบบลมโดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน พร้อมวางแผน และวางระบบอย่างปราณีต ให้คำแนะนำและนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ด้วยทีมวิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของระบบลม

ให้คำปรึกษา

รับฟังความต้องการของลูกค้า พร้อมให้คำปรึกษา

ออกแบบระบบลมโดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน พร้อมวางแผน และวางระบบอย่างปราณีต ให้คำแนะนำและนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ด้วยทีมวิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของระบบลม

ติดตั้ง

บริการติดตั้ง ระบบท่อลม ด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ

บริการรวดเร็วตรงตามเวลาที่กำหนดบนพื้นฐานการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและหลักวิศวกรรม พร้อมบริการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าหลังการติดตั้งทั้งก่อนและหลังการขายด้วยทีมงานคุณภาพ

บริการหลังการขาย

บริการหลังการขายด้วยทีมช่างเทคนิค

ซึ่งได้รับการอบรมเฉพาะทาง ให้ความสำคัญกับการให้บริการและงานด้านการบำรุงรักษา ที่พร้อมดูแลซ่อมบำรุงรักษา ตรวจเช็คระยะ ความแรงของเครื่องปั๊มลม และผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ให้มีการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

+66 2 643 2870-3 

โทร