Automatic Spray Gun

บริษัท อาเนส อิวาตะ เซาท์อีสต์ เอเซีย จำกัด

สินค้าคุณภาพสูงที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการ 

อุปกรณ์การพ่นสีและเคลือบพื้นผิวมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีความหลากหลาย สามารถตอบโจทย์การพ่นสีและงานเคลือบผิวได้อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นงานอุตสาหกรรมทั่วไป งานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ งานผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืองานตามอู่พ่นสีรถยนต์ ซึ่งสินค้าของเราสามารถช่วยให้ลูกค้าผลิตชิ้นงานให้ตรงตามมาตรฐาน สวยงาม และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Product Detail

WIDER1A & WIDER2A

ModelType of feed Connection
WIDER1A-08E2P0.8Small0.29150190[Air]
Atomizing air (CAP)
Φ8
Operating air (CYL)
Φ6
[Fluid]
G1/4 male
WIDER1-E2P400
WIDER1A-10E2P1.0200 220
WIDER1A-10E1100 140WIDER1-E1
WIDER1A-13H21.3250230WIDER1-H2
WIDER1A-15H21.5270255
WIDER1A-05R 0.52035WIDER1-05R
WIDER2A-12G2P1.2Large0.29500400Air]
Atomizing air (CAP)
Φ8
Operating air (CYL)
Φ6
[Fluid]
G3/8 male
WIDER2-G2P420
WIDER2A-15K21.5270340WIDER2-K2
WIDER2A-20R22.0400320WIDER2-R2
WIDER2A-25W1 2.5500330WIDER2-W1

GFA-200-084P

GFA-600-122P

GFA-E600-134X (Electrostatic)

Model
GFA-200-084P0.830-10090C22
GFA200S10C22-08
GFA200S2BX6-101.0100-250220X6
GFA-600-122P1.2100-200160G21
GFA-E600-134X1.3100-200150GFA-E600-H21

*GFA-E600-134X use with controller E-SC12BH

SGA-101

WA-101

WA-0609

Model
Type of feed
SGA-101Compact1.0--E1
WA-101-082P(V)Small0.8150190E2P
WA-101-101P(V)1.0100140E1
WA-101-102P(V)200220E2P
WA-101-132P(V)1.3250230H2
WA-101R-05P(V)Small (round pattern)0.52035-
WA-200-122P(V)Large1.2500400G2P
WA-200-152P1.5270340K2
WA-200-202P2.0400320R2
WA-200-251P2.5500330W1
WA-200-201ZPLarge (ceramic)2.0760370R1Z
WA-200-251ZP2.5
WA-1218Internal coating0.61748-
WA-09150.5936-
WA-0609632-

LPA-200

Model
Type of feed
LPA-101-101PSmall1.0150200E1
LPA-200-122PLarge1.2500300G2

WRA-101

LRA-200

Model
Type of feed
WRA-101-082PSmall0.8150190E2P
WRA-200-122PLarge1.2500400G2P
LRA-200-122PLarge (round pattern)300G2P

WA-0609

ModelLength of extension nozzle (A)Pipe diaPattern curve degree(°)
WA-1218180 mm12 mmabout 19°
WA-0915150 mm9 mmabout 14°
WA-060990 mm6 mmabout 4°

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

+66 2 643 2870-3 

โทร