ช่างเทคนิคพ่นสี

ช่างเทคนิคพ่นสี

ลักษณะงาน

ทดสอบพ่นสีชิ้นงานเพื่อเสริมการขายให้กับลูกค้า แนะนำเทคนิควิธีการใช้งานอุปกรณ์พ่นสี และบริการหลังการขายด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. ชายหรือหญิง
2. ไม่จำกัดวุฒิ หากมีความรู้พื้นฐานเรื่องสีพ่นรถยนต์และอุปกรณ์พ่นสีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีประสบการณ์พ่นสี 2 ปีขึ้นไป ถ้าเคยทำงานเเป็นช่างพ่นสีหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถพ่นสีได้สวยงามและมีความรู้เรื่องอุปกรณ์พ่นสีเป็นอย่างดี
5. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนต่อแรงกดดันในการทำงานได้
6. มีรถยนต์ส่วนตัว
7. มีบุคลิกภาพและมนุษ์สัมพันธ์ดี

สวัสดิการ

-ยูนิฟอร์มบริษัท
-เงินช่วยเหลือค่าอาหารและค่าเดินทาง
-เงินช่วยสมรส
-เงินช่วยเหลือเรื่องบุตร
-ประกันสังคม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ประกันสุขภาพ
-ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
-โบนัส ตามผลประกอบการบริษัท

สนใจสมัครงาน

ส่งใบสมัครงานมาที่อีเมล์ [email protected] (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือโทร 02-643-2870-3

สมัครงาน